Logga_UF
Hem Vår produkt Vision Kontakt

Kollikollen

Kollikollen är ett UF företag som strävar efter att lösa problemet med osäkerhet i samband med säkring av last på både ett enkelt, funktionellt och ekonomiskt sätt. Skriv ett mail för mer information.

Svar inom 2 dagar

Truck

Produkt

Produkten är en utveckling av spännaren på ett spännband. Den har en funktion som innebär att man nu inte bara använder det för att surra fast last utan man kan även veta om man spänt fast sin last tillräckligt hårt och uppfyller officiella lagkrav. Det fungerar på så sätt att den ena änden av spännaren där bandet fästs är rörligt i en skåra och sitter fast med en rullbandsfjäder. När bandet spänns töjs denna fjädern ut och på en analog mätare kan man läsa av hur många Newton eller daN bandet är spänt.

Vision

Kollikollen UFs vision är att företaget i framtiden ska betraktas som ett välgjort och innovativt UF företag som på ett effektivt sätt löst problemet med osäkerhet i samband med lastsäkring. Kollikollen UF skall ha tagit fram den mest prisvärda produkten på marknaden.

Mål

De gemensamma mål företaget har är att få erfarenheter inom att driva eget företag samt att utveckla och framställa en effektiv och funktionell produkt som skulle kunna tillverkas inom en snar framtid.

Fabian

Fabian Karlsson

Produktutveckling & CAD
fabian@kollikollen.se

Sarah

Sarah Andersson

Skribent & Marknadsföringsansvarig
sarah@kollikollen.se

Fanny

Fanny Riggers

Skribent & Sociala medier
fanny@kollikollen.se

David

David Sunesson

VD
david@kollikollen.se